UYARILAR VE DEPOLAMA KOŞULLARI

Atık Yağlar


Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturan atık motor yağlarının doğru koşullarda kayıt altına alınarak toplanmasını ve Avrupa Birliği ilkelerine uygun koşullarda bertaraf edilmesini amaçlamaktadır. Yönetmelik zararlı bir atık olan atık motor yağlarının geçmişte ülkemizde yaygın olarak yapıldığı gibi kontrolsüz ortamlarda ısınma amaçlı yakılmasını, akaryakıta karıştırılmasını veya lisanssız işletmelerce düşük kaliteli yağ üretiminde tekrar hammadde olarak kullanılmasını yasaklamaktadır. Ayrıca, atık motor yağlarının motor yağı üreticileri veya yetkilendirilmiş kuruluşlar dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından toplanması yasaklanmıştır. Daha detaylı bilgi için www.petder.org.tr adresine başvurabilirsiniz.


Yağların Depolanma Koşulları


CALPET Madeni Yağları yüksek kalitede üretilmekte, uluslararası standartlara göre kontrol edilmekte, modern donanımlar kullanılarak ambalajlanmakta ve sevk edilmektedir. Bu özellikleri sayesinde, uygun şekilde depolandığında uzun yıllar boyunca üstün performansını korur. Yağların depolanmasıyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda belirtilmiştir.


• Ambalajlı ürünlerin kapalı alanlarda depolanması öncelikli tercih olmalıdır.


• Depolama alanının sıcaklığı 45 °C'yi geçmemeli ve -20 °C'nin altına düşmemelidir. İdeal depolama sıcaklığı 0 °C - 25 °C arasıdır.


• Depolama alanı kuru ve temiz olmalı, nemden ve tozdan korunmalıdır.


• Varillerin, kapakları üste gelecek şekilde depolanmaması önerilir. Varillerin yatay olarak (varil kapakları ekseni, yere paralel olacak şekilde; saat 9:15 pozisyonunda) depolanması en idealidir.


• Direkt güneş ışığı altında uzun süreli depolama yapılmamalıdır. Depolama alanının üzeri tente, sundurma, vb. ile kapatılmalıdır.


• Gresler, direkt güneş ışığı altında kesinlikle depolanmamalıdır.


• Fren hidrolik sıvıları, kolay nem kapabilen (higroskopik) sıvılardır. Bu sebeple, açık alanlarda ve nemli ortamlarda depolanmaması ve açılan ambalajların tek seferde kullanılması önerilir.

Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.